Feelbad-trilogien
til Jon Ewo kommet til veis ende. Han har skrevet tre bøker om tre forskjellige
Norge som kunne blitt, men heldigvis ikke ble:

1920: Om Norge ikke
kom seg ut av av unionen med Sverige og at oljeeventyret startet tidlig.

1957: Om Hitler vant
krigen og Norge ble en del av Stor Germania.

1992: Om Norge var
en del av Sovjetunionen under den kalde krigen. På 90-tallet falt