Neha Naveen i Norsk barnebokinstitutt hadde 4. desember en kronikk i Klassekampen der hun pekte på fraværet av norsk samtidslitteratur for barn og unge på NRK Super. NRK har svart, og det svaret var nedslående, skriver hun i en kommentar på nettsida til Barnebokinstituttet. Det virker som om NRK Super ikke er ute etter å forbedre seg.

Neha Naveen skriver: I min kronikk trakk jeg frem skjevheten mellom programmer som driver med kunnskapsformidling og programmer som tar for seg kunstformidling. Det finnes flere naturfagsprogrammer, men ikke et eneste dedikert til litteratur og/eller kunst. Jeg kontaktet NRK Super tidligere i år for å spørre hvorfor det var slik. Jeg fikk til svar at det var et spørsmål om ressurser. Som jeg skrev i kronikken; dette er ikke et svar jeg aksepterer uten videre. Jeg tror det er et spørsmål om prioriteringer, for jeg vet godt at det finnes mange gode litteratur- og kunstformidlere for barn i Norge.

Etter å ha mottatt svaret fra NRK Super, skrev Neha Naveen eit nytt brev, der hun etterlyser et program om litteratur og kunst for barn, i likhet med andre temaprogrammer innenfor andre felt. Der hun utfordrer NRK på nytt. Vil NRK Super svare?

Les oppsummeringen av korrespondansen her: