Tidligere i år dukket det opp en nettside som heter Utfordrer eller bekrefter, laget av Reform – ressursenter for menn på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Nettstedet handler om kjønnsroller i den nordiske barnelitteraturen, eller som Reform selv beskriver det: «En nordisk nettside for å fremme likestilling i barnelitteratur og barnehage.»

Utfordrer eller bekrefter lanserer forskjellige konkrete analysestrategier man som voksen kan ta i bruk for å finne ut om bildeboka man vurderer å lese for barna, utfordrer eller bekrefter tradisjonelle kjønnsnormer. For hvorfor er det så få fortellinger med dyr med kvinnekjønn? Bør barnebøker vise samkjønnet kjærlighet? Leser jenter og gutter bildebøker forskjellig? Dette er spørsmål Reform har stilt seg i arbeidet med nettsiden. De mener at mange av særlig de kommersielle bildebøkene i dag stryker i likestilling, ved for eksempel å fremstille jenter i et rosa univers og gutter i et blått. Derfor trengs det mer kunnskap og bevissgjøring rundt likestilling i barnebøker.

– Alle kjenner til Pippi, Albert Åberg, Gummi-Tarzan og Mummitrollet som karakterer som gir motstand til tradisjonelle kjønnsroller. Langt færre vet om forfattere og illustratører som har fulgt opp dette likestillingsmessige pionérarbeidet i etterkant, sier seniorrådgiver Ole B. Nordfjell ved Reform – ressurssenter for menn, i en pressemelding i forbindelse med lanseringen av nettsiden.

Det er altså Nordisk ministerråd som har gitt Reform oppdraget med å lage nettsiden. Selv om den i første rekke er myntet på barnehageansatte som ønsker å finne frem til barnebøker til bruk i barnehage, kan den kan like gjerne brukes av andre som er interessert i barnelitteratur. I tillegg til ulike analysestrategier, byr nettsiden også på konkrete eksempler fra alle de nordiske landene på bildebøker som enten bekrefter eller utfordrer tradisjonelle kjønnsroller. Fra Norge blir blant annet Lisa Aisatos Odd er et egg og Lene Asks Jo og Jenny i svømmehallen trukket frem som gode eksempler på bildebøker som utfordrer konvensjonelle kjønnsnormer.

Test nettsiden selv her! http://genustest.no/