Summary in English: Svein Nyhus wishes everyone a Happy New Year with an editorial illustration for a Norwegian newspaper, for an article on «parents’ concerns about their teen children». The drawing was made with pencil on paper and coloured in Photoshop. (The Norwegian phrase «Resten av livet» means «The rest of your life».)

Med denne tegningen til en avisartikkel om «store barn» ønsker jeg alle lykke til med 2016 – og resten av livet!

Levende strek i skisser

Som vanlig rabla jeg ned flere skisser. Innfallene kommer lett. Verre er det å bestemme seg og lage den endelige tegningen. Fordi jeg hadde begrensa tid, valgte jeg en kjent blyantteknikk og fargelegging i Photoshop. Også figurer, former og farger er som de pleier. Men jeg prøvde å beholde den spontane skissestreken hele veien.

Utprøvende skissering blir vanligvis mye mer levende, variert og dynamisk enn kontrollert «innføring» og «reintegning». Ja, utkast skal være uferdige. De er begynnelser som rommer flere muligheter og retninger. Det er selvsagt umulig å samle alle disse i ett eneste bilde. Greit nok. En vinner og taper noe på alt. Så jeg valgte vekk, tegna en overleggingsskisse og streka opp originalen etter den. Men jeg beholdt rable-preget for å gi følelsen av noe som er underveis, noe omtrentelig som leseren kan dikte ferdig i fantasien. Det samme uttrykker selvsagt motivet: å være underveis, i leseretningen, mot det ukjente og fantastiske.

Det ble som det ble. Tydelig, men klussete. En annen gang får jeg tegne reinere, helt uten tynne streker eller med mindre hvitt «papir» i bildet. For illustrasjon handler ikke om korrekte fasitsvar. Mulighetene er tvert om nesten uendelig mange. Da er det fint med nye dager og nye år som begynner og begynner og ikke er ferdig.

Se også:
Godt nytt 2010!
Godt nytt 2012!
Godt nytt 2013!
Godt nytt 2015!

Og:
En tegning fra 2006 som uttrykker noe av det samme

Flere eksempler av «Fra skisse til ferdig illustrasjon»:
1. Papirkollasj («Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet»)
2. Vannfarger og blyant («Moro-vers»)
3. Kollasj (»Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet«)
4. Blyant, viskelær og vannfarger («Hemmeligheten til fru Plomme»)
5. Blyant på kalkérpapir og digital fargelegging («Håret til mamma»)
6. Raske tusjtegninger og tidkrevende photoshop-arbeid («Sånt som er»)
7. Papirkollasj («Tikk takk, sier Tiden»)
8. Digital kollasj av grå papirbiter («Lars danser»)
Digital kollasj av papirbiter i én farge («Lars er ikke»)
Heldigital kollasj med tegning på skjerm («Hva sier reven»)