Torsdag 21. januar kl 10 – 16 presenterer Barnebokinstituttet en mønstring av ulike programmer i litteraturformidling som gjennomføres i Den kulturelle skolesekken.

Denne mønstringen er starten på et forskningsprosjekt som Norsk barnebokinstitutt gjennomfører i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark. Prosjektet skal undersøke forholdet mellom litteratur og formidling i møte med barn og unge. Hvordan påvirker formidlingen utformingen av nye barnelitterære verk? Hvordan blir verk som presenteres gjennom DKS lest? Påvirker det forståelsen av hva barnelitteratur er?

Mønstringen finner sted i 1. etg. i Observatoriegt 1 B i Oslo. Sett av dagen!
Mer informasjon følger i januar.