Veksten i det norske e-bokmarkedet er i ferd med å avta. Det skyldes nordmenns inngrodde lesevaner, sier medieforsker Terje Colbjørnsen til Klassekampen.

– Veksten i det kommersielle e-bokmarkedet har stagnert, sier medieforsker Terje Colbjørnsen.

Ferske tall fra Bokbasen viser at veksten i e-boksalget er i ferd med å avta. Tallene fram til 21. desember viser at det samlede e-boksalget kom opp i litt over 230.000 eksemplarer i 2015. Det innebærer en vekst 14 prosent i 2015.

Men det er langt svakere enn året før hvor salgsveksten var oppe i hele 22 prosent.

Tall fra Bokhandlerforeningen viser at salg av e-bøker utgjorde 1,4 prosent av det samlede bokomsetningen i 2014, men da er ikke akademiske titler tatt med. Og det er lite som tyder på at e-bøkene har karet til seg betraktelig større andeler av det norske bokmarkedet i 2015.

Til tross for at lesebrett og smarttelefoner er blitt allemannseie, ser ikke det ut til å påvirke salget av e-bøker nevneverdig.

For eksempel viser tallene fra Bokbasen at denne måneden, fram til 21. desember, er det solgt litt over 11.000 e-bøker. Det er 5000 færre enn desembermånedene i 2013 og 2014.

Les hele artikkelen her: