NBU er i vekst. I året som gjekk vart 23 nye medlemmer voterte inn i laget. Det er nå 334 medlemmer.

Dei fleste nye medlemmene har vorte presenterte her på NBU-sida. Av dei seks som kom inn like før jul, er intervju med to av dei publisert. Fleire følgjer.