Hannah skal besøke bestefar. Han kan ikke bo hjemme lenger, for han glemmer hvor han bor og må passes på hele tida. Hannah lurer på hvordan det er å ikke huske noen ting, og prøver å tenke seg hvordan bestefar har det. Det er rart å møte ham, og litt skummelt at han ikke husker henne, men Hannah prøver å få ham med og leke likevel. Det oppstår glimt av kontakt mellom de to.

Jeg kan følge deg hjem er en bildebok om et sårt og lite omskrevet tema: barns møte med familiemedlem som har fått demens.

Boka er illustrert av Akin Duzakin.