Norsk Bibliotekforening har torsdag tildelt Berg folkebibliotek prisen «Årets bibliotek 2015». Biblioteket var nominert til prisen sammen med Bergen Offentlige Bibliotek og Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.

Juryen begrunnet nomineringa av Berg folkebibliotek slik:

Gjennom strategisk og kreativ ressursutnytting er Berg folkebibliotek eit ideal for alle bibliotek som stadig må argumentere for sine budsjett. På ein stillingsprosent som burde vore mykje høgare, klarar ”ho Brita” å involvere innbyggjarane slik at ressursane vert utnytta. Kokekunnskapar og handarbeidsteknikkar utvekslast i kulturmøte mellom norskfødde, arbeidsinnvandrarar og flyktningar. I eit samarbeidsprosjekt om biblioteket som sosial arena trekker samlingane 100-150 menneske kvar gong – i ein kommune med 900 innbyggjarar! Med kreativ innstilling fiksast oppussing på dugnad, og innvandrarar får med seg pengar for å kjøpe med barnebøker frå heimlandet. Ungdomsskoleelevar får opplæring og ”tilsettast” for å drive bibliotek og hjelpe yngre elever. Og erfaringane deler biblioteksjefen i vertskapskommunesamarbeidet i Troms, som integrerer biblioteket i et bibliotekfaglig fellesskap og faglig nettverk. Dei fleste bibliotek i Noreg er små, og folkebiblioteket i Berg gjenopplivar den gamle dugnadsanden som alltid har vore livsnødvendig i fiskevær og bygdesamfunn. Å vere med å forme samfunnet ein er del av, er ein grunnpilar for demokratiet. På yttersida av Senja kviler denne pilaren på eit botnsolid grunnfjell: folkebiblioteket!

Vi gratulerer biblioteket og bibliotekar Brita Esaiassen med prisen!