Det ble i 2014 gitt ut 1209 bøker for barn og unge i Norge. Av disse var 386 nye norske bøker, det er 15 færre enn året før.

Bøkene kommer fra 134 små og store forlag og utgivere.

Det viser statistikken over trykte bøker for barn og unge på norsk, samisk og andre språk, utgitt i Norge.

Av alle bøkene for barn og unge fra 2014 var 386 nye norske bøker (2013: 401), 79 norske gjenutgivelser (2013: 88), 570 nye oversatte bøker (2013: 491) og 174 gjenutgitte oversettelser (2013: 168).

De 1209 utgivelsene i 2014 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

Av de 386 nye norske bøkene i 2014 var 45 % romaner og fortellinger, 30 % bildebøker, 21 % sakprosa og 4 % annet.

En fjerdedel av alle bøkene som kom ut i 2014 var gjenutgivelser (253 av 1209).
Gjenutgivelser utgjorde 23 % av de oversatte bøkene og 17 % av de norske.

Det ble til sammen utgitt 219 sakprosabøker for barn og unge i 2014. 81 av disse er nye norske bøker.

10 % av de nye norske bøkene fra 2014 var skrevet på nynorsk, 2 % av de 570 nye oversatte bøkene var oversatt til nynorsk.

Det ble utgitt 19 bøker for barn og unge på samiske språk i 2014. 9 av bøkene er på nordsamisk, 6 på sørsamisk og 4 på lulesamisk. Seks av bøkene er oversettelser fra engelsk og bokmål.

Statistikken er utarbeidet på grunnlag av Norsk bokfortegnelse for NBI av Sofie Arneberg, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Se hele statistikken på barnebokinstituttet.no

Tilsvarende statistikk har vært utarbeidet siden 1996: Barnebokstatistikk for årene 1996-2013

For årene 1996-2008 er statistikkene også trykket i Årboka Litteratur for barn og unge. Samlaget, 1998-2010.