Ønskjer du å bu i ein av kunstnarbustadane i Rogaland til sommaren?

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnarar frå inn- og utland gratis opphald i 1 til 2 veker på Obrestad fyr, Utsira fyr eller Lalandhuset frå juni til august 2016.

Søknadsfristen er 15. mars 2016.

Her finn du oversikt over ledige tidspunkt pluss søknadsskjema:

Her kan du lesa meir om bustadane: