kørjasæter1Norsk barnebokinstitutt skal forske på litteraturformidling i Skolesekken.

I forrige uke la Norsk barnebokinstitutt (NBI) frem forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra januar i år til desember 2018 skal NBI forske på hva Den kulturelle skolesekken (DKS) gjør med barnelitteraturen.

Ifølge Kristin Ørjasæter, direktør i NBI, er målet med prosjektet å få kunnskap om forholdet mellom litteraturen og formidlingen i DKS.

 

– Vi skal ikke primært telle forestillinger, men studere formen; hva den muntlige formidlingen, og de ulike litteraturforestillingstypene som sendes ut i skolene i DKS-regi gjør med forestillingen om hva barnelitteratur er, og kan være, sier hun. 

– Det er en grunnleggende hypotese for forskningsprosjektet at de situasjonene DKS skaper, er med på å løfte litteraturen ut av den skriftlige formen, ut av det mediet det litterære innholdet opprinnelig er formet i, og «tilbakeføre» litteraturen til en kollektiv muntlig situasjon.

Noe av det forskerne fra NBI skal gjøre er å undersøke hvordan litteraturen blir presentert gjennom skolesekkordningen, og hvilke erfaringer elevene sitter igjen med.

– Det kommer et besøk til skolen, det kan være en forfatter eller en skuespiller eller flere musikere eller hvem som helst. De kommer med et ferdig forberedt innhold som de presenterer og drar igjen. Vi vil undersøke mangfoldet av presentasjonsformer når det gjelder litteratur i DKS og studere hva slags erfaring elevene sitter igjen med, for det vil både påvirke deres forståelse av hva litteratur er og kan være.

Litteratur og formidling

Prosjektet er et samarbeid mellom NBI og Turneorganisasjonen for Hedmark. NBI gjennomfører forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet, mens turnéorganisasjonen forsyner NBI med det empiriske materialet, altså tilgang til forestillinger og skolene hvor litteraturformidlingen i DKS finner sted.

Les hele intervjuet om forskningsprosjektet på Periskop.no: