Neste fase av DKS-omleggingen er i gang. Fungerende direktør Ådne Sekkelsten må finne ut hva som skal til for å gjøre Rikskonsertene om til en «DKS-etat».

– Våren 2016 skal vi strukturere og beskrive organisasjonsmodellen for å finne ut hvordan vi skal innrette oss, sørge for at øvrige kunstformer også er med, og få til et bedre samarbeid med skolesektoren. Det sier Sekkelsten i en artikkelen i Periskop.

Rikskonsertene har siden nyttår hatt ansvaret for den sentrale styringen av skolekonsertprogrammet Den kulturelle skolesekken. I løpet av 2016 skal den 49 år gamle institusjonen omstilles fra å være en av landets største produsenter for barnekonserter, til å bli en etat med nasjonalt ansvar for forvaltningen av DKS over hele landet.

Noe av DKS’ utfordringer har vært å sørge for at alle kommuner får forestillinger av tilstrekkelig høy kvalitet.

– Hvor stor makt vil den nye DKS-etaten få? Kan den pålegge kommuner og fylkeskommuner å ta inn bestemte forestillinger for å sørge for et minimumsnivå av kvalitet?

– Vår oppgave er ikke å bestemme programmene rundt omkring, men å tørre å snakke om og jobbe for kvalitet. Målet er å kunne gi alle involverte et felles språk om kvalitet, og ta dialogen rundt hva som er god programmering. Det kompetansestedet som etaten skal bli, kan være til hjelp for andre, sier Sekkelsten.

Les hele artikkelen på periskop.no