NBUs årsmøte 2016 blir på Quality Hotel Expo, Fornebu, same stad som i fjor. Datoane er 16. og 17. april, møtestart lørdag kl. 11.00.  Bindende påmelding innen tirsdag 29.mars

DAGSORDEN

  1. Velkomstord v/leder
  2. Konstituering av årsmøtet
  3. Årsmelding for NBU 2015
  4. Årsmelding for Norsk Forfatter- og Oversetterfond
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Handlingsplan 2016
  8. Forslag til budsjett for 2016
  9. Valg

Kl. 19.30 Middag og utdeling av ”Trollkrittet”, NBUs debutantpris

Årsmøteseminaret 17. april

Kulturelt mangfold!

Finnes det barne- og ungdomsbøker for alle?

 

Overnatting i enkeltrom (med mindre du ønsker å dele rom med en annen).

NBU dekker reise til og fra møtet, samt opphold med mat på hotellet. Dersom du ikke kan legge ut for reiseutgiftene på forhånd, ta kontakt med NBUs sekretariat.

NB: Bare dekning for billigste reisemåte, dersom ikke annet er avtalt med NBU.

Maks kr. 3 500,-. Annet avtales med NBUs sekretariat.

Årsmøteavgift kr. 300,- betales til bankkonto 6019 05 36974 innen tirsdag 29.mars.

Merk betalingen med årsmøteavgift og navnet ditt.

Påmelding sendes på mail til: ellen.liland@nbuforfattere.no

Hvis dere ikke gir annen beskjed gjelder påmeldingen deltagelse begge dager, samt overnatting fra lørdag til søndag.

Er det noen som bare kan delta lørdag eller søndag, eller ikke ønsker overnatting må dette meldes fra om.

Dere som har matallergier må melde fra om det.