Generasjon perfekt
blir dagens ungdom kalt. De har høye ambisjoner, stor kapasitet og er dyktige,
veltrente og seriøse. Den eldre generasjon klager litt på mangelen på opprør og
er bekymret for for mye stillesitting og skjermbruk, men utover det, får
ungdommen, dere, mye godord.

Hovedpersonen i
denne boken er langt fra dette glansbildet. Som hun sier “Man er sin egen
lykkes smed. Og jeg er en