Det er dobbelt så vanskelig for barne- og ungdomsbokforfattere å få statlig stipend som det er for forfattere som skriver for voksne.

Det skriv Klassekampen, som tar opp ei sak som NBU har reagert på i mange år, nemleg fordelinga av dei statlege kunstnarstipenda. NBU har nyleg skrive til Kulturdepartementet om saka.

— Det er urimelig vanskelig for barne- og ungdomsbokforfattere å få like arbeidsvilkår som voksenbokforfatterne, sier leder Bjørn Ingvaldsen i foreningen Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU).

Klassekampens gjennomgang av fjorårets kunstnerstipender viser at forfattere for voksne innen skjønnlitteratur, dramatikk og faglitteratur fikk 85 stipender. Tilsvarende tall for barne- og ungdomsbokforfattere er 22.

Ser ein på medlemstala i NBU og DnF, skulle dei tilseia at vaksenbokforfattarane fekk dobbelt så mange stipend som barne- og ungdomsbokforfattarane, ikkje fire gonger så mange, slik statistikken viser, meiner Ingvaldsen. Han ser på dette som ei nedprioritering av eit viktig litterært fagfelt.

Statsekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet seier til avisa at eit utval skal sjå på dagens stipendstruktur.

– Vi har en forventning om at dette vil danne grunnlag for endringer som vil kunne gi mer åpenhet og fleksibilitet også innenfor kvotefordelingssystemet, sier han.

Les heile artikkelen på klassekampen.no