Det er skrevet mange
bøker om kriger. Men ikke så mange om dem som sitter igjen hjemme. Dette er en
bok om å vente og ikke vite.

Renate sin far er
yrkesmilitær og må på kort varsel reise på oppdrag i Afghanistan. Tilbake
sitter hun og moren og er redde for hva som kan skje. De har begge andre
bekymringer i hverdagen og tenker ikke konstant på faren, men over dem henger
denne mørke skyen, hva