Sex er i
utgangspunktet noe privat og noe svært intimt du ikke deler med resten verden.
Men det er også noe helt vanlig som de fleste voksne gjør. Det er grunnen til
at vi i det hele tatt eksisterer. Helsesøster kan fortelle deg om det rent
tekniske, du kan finne videoer på nettet som viser det meste. (HUSK: Porno gir overhode
ikke et rett bilde av hvordan det foregår i virkeligheten! Stillinger,