I forbindelse med Verdens bokdag lørdag 23. april gjennomfører en bred sammenslutning av litteraturorganisasjoner en uke stappfull av litteraturformidling over hele landet.

NBUs bidrag er forfatterbesøk på flere store sjukehus. De foregår 19. og 20. april. Nina Elisabeth Grøntvedt besøker sykehusskolen på St. Olavs Hospital tirsdag 19.april, Endre Lund Eriksen besøker Universitetssykehuset i Tromsø onsdag 20.april, Roald Kaldestad besøker Haukeland Universitetssjukehus onsdag 20.april og Anneli Klepp besøker sykehusskolen på Rikshospitalet onsdag 20.april.

Verdens bokdag er Unescos bok- og opphavsrettsdag, og en allerede etablert og mye brukt dag for litteraturformidling. De siste årene har det imidlertid ikke vært noe nasjonalt organisert tilbud. Et samlet nettverk av organisasjoner med lang erfaring i arbeidet med litteraturformidling ønsker nå å løfte fram mangfoldet av aktiviteter som allerede gjennomføres, inspirere til flere og nye arrangementer i hele landet og generelt synliggjøre litteraturen og lesing.

– Sammen med en rekke organisasjoner puster vi liv i Verdens bokdag igjen. Mål er å anbefale aktuelle tiltak og samtidig synliggjøre alle aktivitetene som allerede er planlagt rundt omkring i Norge. Verdens bokdag er en glimrende mulighet for bibliotek, skoler, bokhandlere og andre aktører til å plassere bøker og formidling i sentrum. Ettersom dagen i år faller på en lørdag, oppfordrer vi til aktivitet hele uka i forkant, sier informasjonsansvarlig i Foreningen !les, Ole Ivar Burås Storø.

– Vi håper alle som planlegger arrangement i forbindelse med Verdens bokdag sender informasjon til oss. Da kan vi publisere aktivitetene på verdensbokdag.no, og slik synliggjøre hva som gjøres og etablere en ressurs for alle som ønsker tips til hva man kan gjøre. I tillegg brukes sosiale medier og #verdensbokdag for å spre moroa, legger Burås Storø til.

Foreløpig er følgende organisasjoner med:

Den norske Bokhandlerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Foreningen !les
IBBY Norsk Barneforum
Leser søker bok
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk Forfattersentrum
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Ubok.no

– Vi har plass til flere medspillere, så andre organisasjoner er herved oppfordret til å ta kontakt, sier Burås Storø.

Send en kort tekst om dine aktiviteter til les@foreningenles.no. Bruk #verdensbokdag på Twitter og Instagram dersom du publiserer fra arrangement.

Om Verdens bok- og opphavsrettsdag
Er en FN-dag som markeres 23. april. Målet med dagen er å markere bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon. Dagen blir feiret i mer enn hundre land, og i Norge siden 1997. Dagen blir markert av bokhandlere, bibliotek og skoler i hele landet.