mari moen holsve

– NBU er en viktig forening, og et styreverv her så jeg for meg at ville bli både morsomt og utfordrende. Så jeg bestemte meg raskt for å takke ja – det er også et verv jeg tar på alvor. Og noe jeg tror, og håper, at jeg passer til.

Det svarer ny nestleiar i NBU, Mari Moen Holsve, på spørsmålet om kvifor ho hadde lyst til å sitja i styret.

–          Kva er det du ser mest fram til med arbeidet?

–  Det opplagte svaret er å “slå et slag for barne- og ungdomslitteraturen”, men jeg gleder meg faktisk også til å få god oversikt over foreningen og driften. Sånt syns jeg er spennende. Jeg gleder meg dessuten til å bli bedre kjent med resten av styret og det litterære råd.

–          Er det noko sak du brenn spesielt for?

–  Som alle som skriver for barn og ungdom er jeg opptatt av synliggjøring av litteraturen vår. Særlig av de norske titlene, som får lite spalteplass og ikke minst lite oppmerksomhet av sine egne forlag, som ofte satser på de “sikre”, utenlandske suksessene. Jeg er også opptatt av at fabelprosaen – fantasy, science fiction, grøss og rollespill – skal få den respekten den fortjener. Det er fremdeles altfor mange som tror at dette bare er en trend, eller en sjanger barna skal “vokse av seg”. Det provoserer meg.

–          Kva inntrykk har du av NBU som foreining?

–  At vi er veldig ålreite med hverandre. At vi er solidariske, at vi unner hverandre suksess og at vi vet at om en kollega gjør det bra, så er det bra for oss også.

–          Kva ser du som største utfordringa for barne- og ungdomslitteraturen i dag?

– Biblioteknedskjæringer. Vi har flere utfordringer i vår bransje, men det jeg får høre igjen og igjen på skoleturné, er at elevene ikke har god nok tilgang på bøker. Bibliotekene har for lite penger, eller ligger for langt unna, og barna får ikke tak i de bøkene de faktisk kunne tenke seg å lese. Det går utover oss, men det går først og fremst utover leserne. Mange av dem faller av i mangel på rett bok til rett tid.

–          Du er kjent for fantasybøkene dine, kva arbeider du med nå?

–  Jeg skal nok tilbake til fantasyen, men det jeg jobber med om dagen er nærmere det man kan kalle en “vanlig” roman. Med et par science ficton-drypp her og der. Fordi jeg ikke klarer å dy meg.

–          Kva er det første du vil seia når du møter resten av styret i mai?

–   “Dette kommer dere til å angre på.” … nei da. Så tøff i trynet er jeg ikke. Jeg kommer nok til å si hei. Og “takk for at jeg får leke med dere”, eller noe sånt.

Mari Moen Holsve vart valt til ny nestleiar på årsmøtet i NBU i helga. Moen Holsve debuterte som forfattar i 2006 med «Skjelka-Agenten» og har seinare skrive «Rasp» (2008) og bokserien om «Halvgudene» (2011, 2012 og 2013). Alle bøkene er innan sjangeren fantastisk litteratur eller fantasy, som er ein sjanger ho brenn sterkt for. For «Rasp» blei ho i 2008 nominert til Uprisen og i 2011 fekk ho Arks barnebokpris for «Halvgudene». Første bok i serien om «Halvgudene» er omsett til islandsk og heile serien er selt til Brasil.

Mari Moen Holsve er frå Oslo, fødd i 1986. Ho har ein bachelor i allmenn litteraturvitskap frå Universitetet i Oslo og har i tillegg studert omsetjing frå engelsk til norsk og interkulturell kommunikasjon på Høgskolen i Agder. Sommaren 2010 tok ho også kurs i screenwriting ved University of California.

Ho jobbar i dag med å omsetje Donald Duck & co, sit i redaksjonen for Ubok.no og er leiar av Fabelprosalauget. Ho turnerer også mykje med Den kulturelle skolesekken.

Styret

Det var elles ingen utskiftingar i styre eller råd. Bjørn Ingvaldsen held fram som leiar, dei andre i styret er Aina Basso, Elen Betanzo, Magnhild Bruheim, Bjørn Ousland og Linn T. Sunne. Ragnar Aalbu vart takka av etter seks år i styret.

I rådet sit: Laura Djupvik, Kine Hellebust, Camilla Kuhn, Brynjulf Jung Tjønn, Tor Arve Røssland og Bjørn F. Rørvik.