Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl, kulturminister Linda Hofstad Helleland og fungerende direktør i Rikskonsertene Ådne Sekkelsten. Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl, kulturminister Linda Hofstad Helleland og fungerende direktør i Rikskonsertene Ådne Sekkelsten. Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

Rikskonsertene skifter navn til Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken i Norge.

– Kulturtanken skal fortsette det gode arbeidet som er gjort i Rikskonsertene og i Den kulturelle skolesekken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

– Kunst og kultur til barn og unge skal være spennende, utfordrende, ettertraktet og av høy kvalitet. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge skal engasjere, samle, utvikle og legge til rette for dette. Jeg stoler på at Kulturtanken vil være en identitetsskapende drivkraft som skaper engasjement, er samarbeidende og inkluderende. Kulturtanken skal arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor, være visjonær og ligge i front, sier kulturministeren.

Det nye navnet er del av endringene av DKS-ordningen som ble vedtatt i fjor høst. Rikskonsertene fikk da nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken for alle kunstuttrykk.

I dag ble det kjent at navnet på den nye organisasjonen blir Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

– Dette er et navn vi er veldig glade for og som vi har et eierforhold til allerede, sier fungerende direktør i Rikskonsertene, Ådne Sekkelsten. Navnet ble foreslått av Rikskonsertene og fikk gehør både i Kulturdepartementet og i Kunnskapsdepartementet.

– Kulturtanken rommer alt vi skal drive med: Kunst og kultur for barn og unge, tanker og kunnskap om barn og unge som publikum, og å synliggjøre og utvikle Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken skal være en samlende aktør for kunnskapsutvikling og formidling av profesjonell kunst og kultur for barn og unge, sier Sekkelsten.

Også statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl er fornøyd med det nye navnet.

– Kunst og kultur er en sentral og naturlig del av skolen, både som en del av fagene og som en del av skolens utvidede danningsoppdrag. Det er spennende og viktig for oss fra utdanningssiden å være med på utvikling av Kulturtanken, sier Jordahl.