«Byen bak murene. En oppskrift hvor menneskehetens mørkeste ingredienser
– tyver, horer, mordere, morfinister- var knadd sammen på femogtjue mål. Helvete
på jord, kalte han det. Et sted selv sollyset holdt seg unna for ikke å bli
tilgriset.»

Velkommen til Byen bak murene. Den
vil sluke deg hel og spytte deg ut i deler. I et gammelt festningsanlegg har
en slum fått vokse fram, her står