9788203259388Religionen er ikkje borte frå barne- og ungdomslitteraturen, sjølv om det blir framstilt slik. Det skriv Gro Jørstad Nilsen i ein artikkel på barnebokkritikk.no.

På barne- og ungdomsbokkonferansen Se og les i Bergen i februar leia ho ein samtale med ungdomsbokforfattere, som nyanserer kva religion kan betyr i dag. I artikkelen presenterer Gro Jørstad Nilsen dei fire forfattarane, Ayse Koca (Yoko Onur – et balleliv) Mahmona Khan (Når du minst venter det), Maria Navarro Skaranger (Alle utlendinger har lukka gardiner) og Neha Naveen (Stupekontroll). Tre av forfattarane er fødde i Norge (den fjerde kom til Norge som femåring). Dei har foreldre frå andre land, og bøkene deira har hovudpersonar med liknande bakgrunn.

Artikkelforfattaren skriv:

Til tross for de åpenbare likhetene, var forskjellen mellom bøkene like påfallende, det gjaldt både språklig, stilistisk, tematisk og sjangermessig. Men så leste jeg et intervju i Vårt Land med Guri Fjeldberg, forfatteren av 101 – de beste barne- og ungdomsbøkene 2005–2015. ”Lite religion i barnebøker” var overskriften, og ingressen lød: ”Kristen tro i god norsk barne- og ungdomslitteratur er nesten like sjelden som muslimsk”:

”Da Guri Fjeldberg fikk stipend for å utarbeide ei liste over de 101 beste barne- og ungdomsbøkene her i landet de ti siste årene, var hun bevisst på å lete etter bøker fra flere ulike miljøer. Blant annet lette hun etter muslimer, for at de mange muslimene som bor i Norge skulle kunne finne bøker å kjenne seg igjen i. Det var ikke lett. Underveis ble hun klar over at bøker med kristne karakterer var omtrent like sjeldne.”

Dette stemte imidlertid ikke med bøkene til de fire forfatterne som jeg skulle samtale med på Se og Les-konferansen. Tvert imot var bruk av religiøse elementer et fellestrekk mellom dem. Jeg skrev et artikkelutkast til forfatterne der de kunne lese om de religiøse «funnene» mine i bøkene deres, og foreslo at vi bygget samtalen rundt dette fellestrekket. ayse koca

Heile artikkelen med utdrag frå det ho skreiv om kvar av bøkene, og i tillegg nokon av innspela frå forfattarane, kan du lesa her: