— Dette er gledelig, sier NBU-leder Bjørn Ingvaldsen til at Norge er valgt som hovedland i 2019 ved bokmessen i Frankfurt, verdens største bokmesse. Avtalen mellom Frankfurter Buchmesse og NORLA ble signert torsdag 12. april kl 14.

— Vi i styret i Norla har kjent til dette en god stund og har gledet oss til at resten av bokbransjen også ble informert. Jeg regnet jo med at Norge fikk hovedlandstatus da pengene kom på plass i høst. Likevel var ikke det klart før alt det formelle var på plass. I dag er det det.

 — Hva var det avgjørende for at Norge ble valgt?

— Jeg vil berømme de ansatte i Norla for den flott jobben de har gjort, både med søknaden til Frankfurt og alt arbeidet som er gjort her i landet med å skaffe finansiering. Spesielt vil jeg fremheve direktør Margit Walsø og styreleder Trond Andreassen får sin innsats, både administrativt og politisk. Det er de som skal ha æren for at dette har gått i boks.

 — Hva betyr dette for norske forfattere?

— For norske forfattere vil dette være en gyllen anledning til å nå ut i verden med bøkene sine. Den eksponeringen forfattere og bøker kan få i Frankfurt er enorm. Når Norge nå blir hovedland i 2019, vil svært mye fokus rettes mot norsk litteratur og norsk kultur. Vi skal vite å benytte denne anledningen.

Dette skriv NORLA i pressemeldinga si:

Bokmessen i Frankfurt og hovedlandsstatus Bokmessen i Frankfurt er verdens største markedsplass innenfor litteratur og media og den arrangeres i oktober hvert år. Hit kommer over 10 000 journalister, 7000 forlag og 300 000 besøkende. Bokmessen kalles “The World Capital of Ideas”.

Hvert år løftes et land frem som hovedland. I 2019 vil Norges litteratur og kultur få et særlig fokus, inkludert en egen paviljong på ca. 2000 kvadratmeter. Et omfattende kulturelt og litterært program vil begynne tre år i forveien og gradvis trappes opp.

I tillegg til litteratur, bøker og forfattere promoteres andre kunstformer gjennom et stort antall arrangementer og presseoppslag, og det finnes neppe noen annen arena i verden som gir så stor samlet oppmerksomhet på ett land.

Bred støtte til hovedlandssatsningen En samlet norsk bokbransje ser Norges hovedlandstatus ved bokmessen i Frankfurt i 2019 som et viktig kulturelt initiativ og en god investering. Også i kultursektoren er satsningen møtt med entusiasme.

Stortingets og Regjeringens engasjement viser at den samlede norske investeringen er godt motivert.

Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet dekker hver sin tredjedel av et statlig tilskudd på 30 millioner. I tillegg kommer private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser. Flere private aktører fra næringslivet inviteres nå til å utnytte muligheten til profilering gjennom hovedlandssatsningen. Tyskland er ikke bare et viktig marked for norsk kultur i utlandet, men landet er også Norges viktigste partner i Europa. Bokmessen i Frankfurt representerer dermed en unik mulighet for norsk næringslivs deltagelse.

Mål for den norske hovedlandssatsningen

Som hovedland i Frankfurt ønsker vi å vise bredden og mangfoldet i norsk litteratur og kultur. Hovedlandssatsningen har som mål å introdusere de nye stemmene i norsk litteratur, i tillegg til etablerte forfattere. Norge kan i dag skilte med en håndfull internasjonalt kjente forfattere, men gullalderen i norsk samtidslitteratur består av en hel generasjon. Disse forfatterne står nå klare til å presentere seg for verden.

NORLA vil, frem mot 2019, bygge videre på og utvikle sitt store nettverk i tysk og internasjonal bokbransje og blant tyske oversettere. Omfattende besøksprogram vil etableres for norske forfattere til Tyskland og for tyske forleggere, agenter og journalisters reiser til Norge. NORLAs oversettelsesstøtte vil økes, og en strategi for PR og informasjon vil utvikles i samarbeid med et tysk informasjonsbyrå. Hovedlandssatsningen vil presentere hele spekteret av norsk kunst og kultur i samarbeid med norske kulturinstitusjoner innenfor alle disipliner. NORLA vil i størst mulig grad utnytte bokmessens posisjon som et globalt møtested.

Prosjektets organisering NORLA – eksportorganet for norsk litteratur – vil etablere en effektiv prosjektorganisasjon med solide samarbeidsrelasjoner til forlagsverden, forfatterorganisasjoner, litterære organisasjoner, eksportorganisasjoner for alle kunstfelt og kultur- og kunnskapsinstitusjoner. En dialog med disse vil danne et godt grunnlag for valg av hovedkonsepter for det norske hovedlandsprosjektet.

For nærmere informasjon kontakt: direktør Margit Walsø, NORLA margit.walso@norla.no , tel 90 65 45 74 eller 23 08 41 07 Informasjonsrådgiver Mette Børja, NORLA mette.borja@norla.no, tel 99 26 08 60 eller 23 08 41 09