Regjeringen i Sverige har vedtatt et statstilskudd til styrking av personale i skolebibliotek. Hensikten med det statlige bidraget er å øke skolebibliotekenes muligheter til å støtte elevenes læring, stimulere leselyst og fremme språkutvikling.

I en pressemelding skriver den svenske regjeringen at internasjonal forskning viser at skolebibliotek med personale har positiv effekt på de unges lesevaner og leseferdigheter, og at dette er bakgrunnen for at de i år bevilger 15 millioner kroner for å styrke skolebibliotekenes bemanning. Regjeringen beregner 30 millioner årlig til samme formål i de kommende årene.

Les meir på bibliotekarforbundet.no