NBU ønsker at barne- og ungdomsbøker skal diskuteres. Vi vil at de skal være synlige og at alt som kan relateres til vår litteratur er en del v mediebildet. I de siste ukene har noen saker kommet i media. En, og en svært gledelig sak, er Arne Svingens nye bokpodcast, som ble sak på Dagsrevyen. En annen sak har dreid seg om forlagenes utgivelsespolitikk. Her har vi flere anliggender. Det ene er at vi selvsagt ønsker flest mulig gode bøker – og synes det er bekymringsfullt at forlag og bokkjeder satser så mye på oversatt serielitteratur av det mange vil anse som laber kvalitet. Det andre er at vi ikke ønsker et overforbruk av Kulturrådets innkjøpsordning, slik vi har sett tidligere år. Vi synes det nå er et fornuftig nivå på antall påmeldte bøker på ordningen og ønsker ikke at det skal øke. Vi har fått til et fornuftig nivå på honoraret til forfatterne, 100.000 kroner pr bok. Blir det for mange bøker på innkjøpsordningen vil Kulturrådet måtte fordele pengene annerledes. Det ønsker ikke NBU.

NRK lagde en sak om vinnerne av Nordisk Råds pris for beste barne- eller ungdomsbok. Vi i NBU synes det er trist at norske forlag ikke har funnet mulighet til å gi ut de utenlandske prisvinnerne i norsk oversettelse. Det ga vi også uttrykk for da NRK tok kontakt.

Det er også debatt omkring «nulling» av bøker og mangel på ankenemnd. Tidligere var det slik at bøker som ble avvist i første instans automatisk ble vurdert på nytt av ankeutvalget. Denne ordningen ble avskaffet ved omleggingen av innkjøpsordningene for et par pr siden. Forfatterforeningen tar nå til orde for å gjeninnføre ankenemnd for voksenbokordningen. Det har foreløpig ikke kommet et lignende ønske for barnebokordningen og det er ikke nødvendigvis slik at NBU vil kreve en endring. Foreløpig heller jeg til den mening at dagens ordning fungerer greit. Utvalget er nå på fire medlemmer, mot tre tidligere. I tillegg har utvalget en suppleant, som trer inn hvis de fire ikke blir enige. Fordelen med et ankeutvalg er jo at det er andre mennesker som vurderer boka. Men det er og en ulempe, i og med de bare leser de bøkene som alt er avvist, mens vurderingsutvalget leser og sammenligner alle påmeldte bøker.