Foto: Jan Alsaker/Bokvenne forlag

Foto: Jan Alsaker/Bokvennen forlag

BLA (tidligere Bokvennen Litterært Magasin) skal relanseres som litteraturavis. Det skjer i midten av juni, og BLA står nå for Bokvennen Litterær Avis. Nye redaktører og forfattere er Brynjulf Jung Tjønn og Gabriel Michael Vosgraff Moro. Sistnevnte har vært redaktør for Bokvennen Litterært Magasin i perioden 2010-2014.

Dette blir en ny litteraturavis for essaystikk og litteraturkritikk. Hovedtyngden av innholdet i avisen vil bli lange lesninger/kritikker av bøker i ulike sjangere – også barne- og ungdomslitteratur. I det første nummeret, som kommer i midten av juni, vil seks av vårens norske barne- og ungdomsbøker bli anmeldt. I tillegg har avisa en grundig lesning av Meg Rosoffs forfatterskap, som om en ukes tid mottar ALMA-prisen.

Redaktørene har allerede engasjert tre faste barne- og ungdomsbokkritikere, så BU-litteraturen vil bli prioritert. BLA ønsker å dekke BU-litteraturen i Norge, samt i Norden og tendenser internasjonalt.

— Det er planlagt fire utgivelser dette året, deretter er det et mål om å gjøre BLA til en månedsavis i 2017.

BLA designes av Yokoland med illustrasjoner av Tim-Tek.

— Tendensen til nedbygging av den seriøse kritikken i norsk dagspresse har særlig rammet den smalere litteraturen, for eksempel lyrikk og bøker for barn og ungdom, sier redaktørene, som mener sjangermangfoldet er truet.

– Det finnes få publikasjonssteder for kritikk av undervisningslitteratur. Det er behov for en arena hvor litteraturen blir grundig vurdert og hvor kritikere får mulighet til å gå i dybden og bruke plassen dette krever, påpeker redaktørene, som ønsker å skape en norsk avis inspirert av internasjonale forbilder som for eksempel The New York Review of Books.

I første nummer av BLA presenteres i tillegg nye dikt av Ruth Lillegraven, ny tegneserie av Inga Sætre og et svært aktuelt essay om flukt av Simon Stranger, samt en føljetong: Stjernens time av Clarice Lispector.

Andre bidragsytere er Sylo Taraku, Geoff Dyer, Lisa Aisato, Hanne Bramness og Håvard Syvertsen. BLA inneholder også flere helt nye faste spalter: Kristine Tofte analyserer, Gyrid Gunnes preker og Olaug Nilssen baksnakker.

BLAs redaksjonsråd består av: Christian Refsum, Hans Petter Blad, Heidi Sævareid, Gyrid Gunnes, Maria Navarro Skaranger, Olav Løkken Reisop, Pål Aasen, Kenneth Moe og Leif Høghaug.