Dystopi. En beskrivelse av et samfunn der det
ikke er godt.

Dyster. Mørk, trist, alvorlig.
Dysleksi: En måte å se gjennom løgnene

«Når man er dårlig til å skrive og lese, blir man en kløpper til å høre ord»

Disse ordene er ikke
i slekt, men de kunne vært det. Samfunn som blir beskrevet i dystopier er som
regel dystre og dette er ikke noe unntak. Dystopier er historier om samfunn som