Foto: Ingeborg Dirdal, Rogaland fylkeskommune

Foto: Ingeborg Dirdal, Rogaland fylkeskommune

Bjørn Arild Ersland, f.1965, bosatt i Stavanger, er tildelt årets kulturstipend i Rogaland innenfor litteratur. Han får dermed et av seks større kulturstipender som Rogaland fylkeskommune deler ut i år. Det er første året de gir seks større kulturstipender.

De deles ut innen musikk, visuell kunst, litteratur, dans, teater og idrett. Med ny kulturplan fra 2015 ønsker vi å gi et løft til kunstnere og kulturarbeidere og har økt beløpet til stipend betydelig i år, med inntil kr. 100.000 til hver stipendmottager, skriver fylkeskommunen.

I grunngivingen for stipendet til Bjørn Arild Ersland heter det at han er «en etablert forfatter med mange utgivelser bak seg og som stadig utvikler seg. Han har fått en rekke priser for forfatterskapet sitt, som i hovedsak har vært knyttet til barne- og ungdomsbokfeltet, både i form av skjønnlitteratur og sakprosa. Blant annet er han nominert til Brageprisen to ganger. Han har en stor bredde i sitt forfatterskap og flere av bøkene hans har blitt plassert i et skjæringspunkt mellom skjønn- og faglitteratur. Hans første skjønnlitterære bok for voksne utkom i 2016 på Stavanger-forlaget Pelikanen og ble godt mottatt av anmelderne. Nå skal han jobbe med det han kaller en samtalebok som også krysser genregrenser. Han er født i Mandal, men har bodd i Stavanger i en rekke år og har gitt store bidrag til kultur- og litteraturlivet i Rogaland  – noe vi håper og tror han også vil fortsette med.»

I år var det også ny rekord med 67 søkere på disse seks stipendene og det var svært mange godt kvalifiserte søkere. Å prioritere blant disse har ikke vært lett og i arbeidet har kulturadministrasjonen konsultert de ulike fagmiljøene. Blant disse er: Rogaland Idrettskrets (Idrett), Rogaland Kunstsenter (visuell kunst), Norsk Forfattersentrum Vestlandet (litteratur), Rogaland Musikkråd (musikk), Star Rogaland (musikk), Rogaland Teater (teater) og Regional Arena for Samtidsdans, RAS (dans) som alle har gitt gode innspill i i prosessen. I den svært utfordrende utvelgelsesprosessen ble gode søknader med en målsetting om faglig utvikling vektlagt.