«Politikerne må se kunstens verdi og bedre kunstnernes rammevilkår.» Det skriv DnF-leiar Sigmund Løvåsen i eit innlegg i Dagsavisen.

I innlegget viser han til at Trine Skei Grande (V), Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Anette Trettebergstuen (Ap) i førre veke fremma eit representantforslag der dei understrekar at «gode rammevilkår for, og offentlig støtte til, kunst og kultur er en viktig investering i ny og annerledes tenkning som utvikler og beriker samfunnet vårt». Dei tre partia ønskjer ei kunstnarøkonomireform.

Løvåsen skriv:

«Forfatterforeningen støtter initiativet til en kunstnerøkonomireform og vil gjerne bidra til innholdet. Hvert kunstfelt vil ha behov for særskilte tiltak, mens andre tiltak vil styrke alle kunstneres kår.»

Han refererer nokre tiltak, somme gjeld berre forfattarar, andre alle kunstnarar.

Les heile innlegget kan du lesa på Dagsavisen.no:

DnF skriv også om saka på sine nettsider, forfatterforeningen.no: