– Det er mange barnebøker som blir laget for nettbrett, men som ikke bruker mulighetene og potensialet som nettbrett gir, sier Øystein Espe Bae, formidlingsrådgiver i Barnebokinstituttet til Vårt Land. – Mitt inntrykk er at forlagene sitter litt på gjerdet nå. De konsentrerer seg om å gi ut mindre omfattende og mer kostnadseffektive produksjoner, apper som ofte tar utgangspunkt i eksisterende papirutgaver.

I intervjuet med avisa sier Bae at forlagenes manglende satsing på digital først-utgivelser kan skyldes at både forlag og forfattere fremdeles er lite vant til denne måten å tenke litteratur på, i tillegg til at det er en økonomisk risiko knyttet til å sette i gang ambisiøse, heldigitale prosjekter.

– Hvis man er ute etter den samme opplevelsen som papirbøkene gir, er de digitaliserte versjonene av allerede eksisterende bøker helt fine. Poenget er at de fremste digital først-utgivelsene potensielt kan gi en kvalitativt annerledes opplevelse enn papirbøkene, fordi de involverer flere sanser og inviterer til deltakelse på en helt annen måte, sier Øystein Espe Bae.

Les mer om digital først-apper på Vårt Land på nett:

På Facebook skriv Øystein Espe Bae om saka:

Eg er ute og meiner ting igjen, no i ei sak om manglande satsing på fullblods, digital barnelitteratur. Det finst eit stort, men uforløyst litterært potensial i den nye teknologien, men få forlag ser per i dag ut til å ville/kunne ta ufordringa/risikoen med å skape appar som utnyttar alle moglegheitene som nettbrettet gir. Papirboka er framleis eit fabelaktig format, og eg har ingen problem med å setje pris på dei heilt enkle produksjonane som mange forlag no satsar på, men når eg ein sjeldan gong kjem over ein vellukka app, vert eg litt ekstra riven med.