NRK ba denne trioen om å håndplukke Norges 100 beste dikt: Eirik Vassenden som er professor i nordisk litteratur ved UiB, Marit Grøtta som er lyrikkanmelder og litteraturviter ved UiO og litteraturviter og forskningsbibliotekar Trond Haugen fra Nasjonalbiblioteket.

NRK ba denne trioen om å håndplukke Norges 100 beste dikt: Eirik Vassenden som er professor i nordisk litteratur ved UiB, Marit Grøtta som er lyrikkanmelder og litteraturviter ved UiO og litteraturviter og forskningsbibliotekar Trond Haugen fra Nasjonalbiblioteket.

Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er alle de 100 beste diktene. 

Her ser du alt du kan oppleve med «Dikt & forbannet løgn«!

Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.

Hjerte, smerte

Dikt som beskriver kjærlighetens irrganger.

 1. Wergeland: “Den første omfavnelse” fra Poesier (1838)
 2. Aasmund Olafsson Vinje: “Langs ei Aa”,  fra Ferdaminni fraa sumaren 1860 (1861) og Digtsamling (1864)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100808034
 3. Dagny Juel «Stille! Stille!
 4. Olaf Bull: “Fra Mezzaninvinduet”, fra Digte (1909)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072610004
 5. Olaf Bull: “Metope”, fra Metope (1927)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051805123
 6. Arne Garborg: “Møte”, fra Haugtussa (1895)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022603001
 7. Kristofer Uppdal: “Bloddrope-trall”, fra  Ungdomsvers (1919)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040300059
 8. Inger Hagerup: “Lykke”, fra Videre (1945)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011606057
 9. Marie Takvam «Første månaden», fra Auger, hender (1975)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013012306077
 10. Haldis Moren Vesaas: “Jordange”, fra Harpe og dolk (1929)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013012306088
 11. Haldis Moren Vesaas: “Ord over grind”, fra I ein annan skog (1955)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007022001024
 12. Alf Prøysen: “Steinrøysa neri bakken”, fra Drengestu’viser (1948)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012073108100
 13. Olav H. Hauge: “Du var vinden”, fra Dropar i austavind (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041901061
 14. Ernst Orvil: “I solnedgangen”, fra Kommer du til meg (1947)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041608047
 15. Stein Mehren: “Jeg holder ditt hode”, fra Mot en verden av lys (1964)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013013108057
 16. Arnulf Øverland: “Jeg går omkring”, fra På Nebo bjerg (1962)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041201029
 17. Jan Erik Vold: “Ikke alle kjærtegn”, fra Mor Godhjertas glade versjon. Ja (1968)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007062900072
 18. Rolf Jacobsen: “Plutselig. I desember”, fra Nattåpent (1985)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008060204039
 19. Tor Ulven “Sitt hos meg”, fra Søppelsolen. Memorabilia
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110906111
 20. Tone Hødnebø: “Å, elskede bli i hjertet mitt”, fra Stormstigen (2002)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042800034

Med penn som våpen

Dikt med en politisk undertone, dikt som ofte dirrer av harme, og dikt som vil vekke oss.

 1. Johan Herman Wessel: “Smeden og bageren”
 2. Henrik Wergeland: “For Trykkefriheden!” (Wergeland for hvermann, s. 375)
 3. Bjørnstjerne Bjørnson: “Jeg velger meg april!”
 4. Nordahl Grieg: “Til ungdommen” Håbet (1946)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013012806125
 5. Arnulf Øverland: “Du må ikke sove” Den røde front (1937)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015021108043
 6. Gunvor Hofmo: “Fra en annen virkelighet” Fra en annen virkelighet (1948)
 7. Hans Børli: “Stål” Villfugl
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013070108043
 8. Arnljot Eggen: “Lagnad, sa vi” Sprekker i muren. Dikt og andre tekster (1969)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007073001063
 9. Inger Hagerup: “De korsfestede de sier”
 10. Haldis Moren Vesaas: “Tung tids tale” Tung tids tale (1945)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007073001063
 11. Jens Bjørneboe: “Om ungdommens råskap” Aske, vind og jord. Sanger, viser og dikt (1968)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011081020003
 12. Åse-Marie Nesse: “Camilla Collett” Til ord skal du bli (1973)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071904061
 13. Georg Johannesen: “Jødisk partisanersang” Nye dikt (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042001032
 14. Jan Erik Vold: “I går ja” Elg (1989)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013121206180
 15. Torgeir Schjerven: “Allah Akbar. Bønn for barna i Gaza” Den stødige tilstundelsen av jubel i virkelig trist musikk (2006)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120100079
 16. Karin Moe: ”Materalienasjon i bokstaveleg forstand” Sjanger (1986)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062506110
 17. Inger Elisabeth Hansen: “Hamlet kikker (granskning, offentlig)” Fraværsdokumenter (2000)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102904045
 18. Øivind Berg: “Vi er fyllesjuke finner” Poesi tid
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007120500083
 19. Cecilie Løveid: “Arnolfinis brud” Nye dikt (2001)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010900064
 20. Cecilie Løveid: “Straff” Dikt 2001-2013 (2014)

Natur og menneske

Dikt der ydmykhet til naturen er sentral. Dikt med det lille mennesket i den store naturen.

 1. Wergeland: Pigen paa anatomikammeret
 2. Johan Sebastian Welhaven «Søfuglen»
 3. Vinje: ”Ved rundarne” fra Ferdaminne fraa Sumaren 1860 (1861)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100808034
 4. Knut Hamsun: ”Skærgaardsø”, fra Det vilde Kor (1904).
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051813001
 5. Olav Nygard: “No reiser kvelden seg”, fra Ved vebande, 1923
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013110124013
 6. Arne Garborg: ”Til deg du hei og bleike myr”, fra Haugtussa (1895)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022603001
 7. Aslaug Vaa: ”Naar kann ein sjaa”, fra Villarkonn (1936)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041400062
 8. Astrid Hjertenes Andersen: ”Hestene står i regnet”, fra De unge søylene (1948)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061808092
 9. Rolf Jacobsen: ”Kraftledning”, fra Jord og jern, 1933
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052404030
 10. Kristofer Uppdal: ”Hestane mine”,  fra Hestane mine (posthumt), 1963.
 11. Olav H. Hauge: ”Kvardag”, fra  Dropar i austavind (1966)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007041901061
 12. Olav H. Hauge: ”Under bergfallet”, fra Under bergfallet (1951)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908007
 13. Paal Helge Haugen: Steingjerdet, fra Anne (1968)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007051404026
 14. Bjørn Aamodt: ”Man”, fra Anchorage (1997)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022504011
 15. Gro Dahle: ”Jeg skjærer datteren min ut av selje”, fra Hundre tusen timer (1996)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071104012
 16. Eldrid Lunden: ”Museo Academico i Firenze”, fra Til stades. Tekstar om erindring og gløymsle) (2000)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030705048
 17. Cecilie Løveid: ”Flyttesang”, fra Flytterester (2012)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071608129
 18. Kjartan Hatløy: ”Ei stille ingen våger seg ut i”, fra Kjøkkendikt (2012)
 19. Øyvind Rimbereid: ”Med slebetauet rett inn…”, fra Jimmen (2011)
 20. Inger Elisabeth Hansen: “Bruk og misbruk av Klippeblåvingen”

Uro

Dikt som får oss til å undres, og som setter ord på det ordløse i oss og verden rundt.

 1. Dorothe Engelbretsdatter: ”Afften Psalme”, fra Siælens Sang-Offer (1678)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051513004 (utgave fra 1684)
 2. Henrik Wergeland: ”Til Foraaret”
 3. Magdalene Thoresen: ”Jeg har søgt”, fra Digte af en Dame
 4. Henrik Ibsen: ”Bergmanden”
 5. Sigbjørn Obstfelder: ”Jeg ser”
 6. Sigbjørn Obstfelder: ”Navnløs”
 7. Olaf Bull: ”Stenen”, fra Digte (1905)
 8. Inger Hagerup: ”Emily Dickinson”
 9. Åsmund Sveen: “Guten låg i graset”
 10. Tor Jonsson: ”Så stig då i meg einsemd”
 11. Tarjei Vesaas: ”Det ror og ror”
 12. Alf Prøysen «Slipsteinsvæilsen»
 13. Hans Børli: ”Brystbeinet av et rådyr”
 14. Olav H. Hauge: ”Og eg var sorg”
 15. ? Paal-Helge Haugen: ”Då vi var fjorten”, fra Steingjerde, Dikt i samling
 16. Tor Ulven: ”Ingen trekkfugler”, fra Prosa i samling
 17. Tone Hødnebø: ”Himmelen er et kraftverk”, fra Mørkt kvadrat (1994)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020604086
 18. Øyvind Rimbereid: ”WAT vul aig bli”, fra Solaris, korrigert (2004)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071406066
 19. Steinar Opstad: ”Skjærereiret i kveldssola, det brenner”
 20. Steinar Opstad: ”Sjelemesse”, fra Å, høye dag.

Dikt & forbannet løgn

Dikt i en «åpen klasse», som man kan le av, nikke ettertenksomt til eller  bli glad av.

 1. Wessel: ««Digterens Gravskrif over sig selv»
 2. Henrik Wergeland: ”Mig Selv”
 3. Johan Sebastian Welhaven: ”Dyre Vaa”
 4. Vinje: ”Eit syn”
 5. Vilhelm Krag: ”Fandango”
 6. Sigbjørn Obstfelder: ”Regn”
 7. Sigbjørn Obstfelder: ”Vår”
 8. Zinken Hopp: ”Maneter”
 9. Kristofer Uppdal: ”Sauros-skratt”
 10. Jakob Sande: ”Då Gud heldt fest i Fjaler”
 11. Jan Erik Vold: ”Poetens vandring”
 12. Gro Dahle: ”Paven møtte søstrene”, fra Audiens + Dikt i utvalg
 13. Tone Hødnebø: «kvadradata pisma», fra Mørkt kvadrat (1994)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020604086
 14. Terje Dragseth: ”Eg Kvitekråka”, fra Kvitekråkas song
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011205035
 15. Erlend O. Nødtvedt: ”Lærdalstunnel stengt åpen dovregubbehall”, fra Trollsuiten (2014)
 16. Olav H. Hauge: ”Det er den draumen”
 17. Kate Næss: ”Hva båtene vil”, fra Blindgjengere (1969)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080100015
 18. Ellen Einan: «Hos søster ku», fra Jorden har hvisket (1984)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012100106170
 19. Øyvind Berg: «Alkis», fra Kunngjøring (1992)
 20. Tor Ulven: «Konsert IV (ppp)», fra  Stein og speil. Mixtum compositum (1995)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021404058
Bokomslag til diktbøker av Jan Erik Vold, Olaf Bull og Olav H. Hauge, fra Nasjonalbiblioteket.

Bokomslag til diktbøker av Jan Erik Vold, Olaf Bull og Olav H. Hauge, fra Nasjonalbiblioteket.

Er du en råflink fotograf?

Delta også i fotokonkurransen vår: Du kan visualisere temaene til diktene som skal kåres i «Dikt & forbannet løgn».