«Når etikeren hevder at den litterære kvaliteten (i noen grad) må avgjøres av barnas appetitt, er jeg bare måtelig enig. Jeg synes ikke vi uten videre skal spørre barna hva de har lyst til å lese; vi voksne kan trygt invitere barna med på høytlesning av en barne-/bildebok som den voksne liker å lese. Det er et godt, og kanskje bedre, utgangspunkt for et meningsfullt møte med litteraturen. At barnet og den voksne møtes om noe litterært de finner mening i, er vel poenget med høytlesning?»

Det skriv førskolelærer Frode Heen  i en kronikk i Morgenbladet. Han synes ikke at voksne uten videre skal spørre barna hva de har lyst til å lese.

«Som lærer i barnehagen – hvor jeg ikke alltid får lese bare det jeg liker aller best, og iblant velger å lese det barna vil – merker jeg at tekstene slites ned nærmest umiddelbart. De bøkene forsøker jeg å kvitte meg med. Men de gode tekstene finnes, både blant de eldre og de nyere tekstene, akkurat som med slettere litteratur. »

Les hele kronikken på Morgenbladet.no