Abort er et alvorlig
og omstridt tema. I USA kan leger som utfører aborter bli skutt av motstandere.
I Norge kan leger og sykehuspersonell som er imot abort reservere seg mot å
utføre eller assistere det. I Polen går det mot fullt forbud mot abort. Denne boken
er ikke en diskusjon om situasjonen i dag, denne boken er en fortelling om en
løsning.

I et fremtidig USA
har Heartland-krigen vært