kapelrud-kristianForfattarane har dei siste åra fått ei utvida rolle, dei fleste tar meir aktivt del i marknadsføringa og reklamerer så godt dei kan for eigne bøker. Kampen for å bli synleg er hardare, både forlag og forfattarar erfarer at terskelen både til medieomtaler og bokhandlar er høgare. Men kor mykje blir det forventa av oss? Kva gjer forlaga? Korleis trivst vi som eigne marknadsførarar? Og kan vi hente gode tips hos andre? NBU (aksjonsgruppa) har nettopp arrangert Bli synleg-kurs, og kanskje treng vi meir opplæring?

NBU-sida har spurt barne- og ungdomsbokforfattarar med fleire bøker bak seg om erfaringar frå marknadsføringa. I dag: Kristian Kapelrud. Kapelrud, som bur på Ottestad utanfor Hamar, gav ut ei temabok i 2000, så ei bok med morovers i 2002. Han har mellom anna skrive romantriologien Tegnets forsvarere, ein fantasyserie for ungdom.kapelrudbok3

— Kva gjer du av eigen marknadsføring, på sosiale medium eller andre måtar?

— Da jeg fikk mine første bøker utgitt, fant jeg raskt ut at det var mye jeg kunne gjøre selv for å gjøre bøkene bedre kjent. Jeg kontaktet aviser og blader, spurte pent om de ville lage et intervju eller anmelde bøkene, fulgte opp dersom de ikke svarte, og slik fikk jeg mer medie-oppmeksomhet enn gjennomsnittet av ungdomsbøker. Jeg sørget også for gode pressebilder, fordi jeg visste at det kunne bety forskjellen mellom en liten avisnotis og et stort oppslag. Jeg ble bare møtt av journalister som var glad for at jeg tok kontakt, for slik skilte én av bøkene i stabelen på kontorpulten seg litt ut fra alle de andre.

Samtidig tror jeg sosiale medier er lurt å bruke. Ingenting kan slå jungel-telegrafen når det gjelder å skape interesse og salg.

Jeg har også reist på en rekke skoleturneer i regi av Den kulturelle skolesekken. Dette er uvurderlig når det gjelder å  gjøre bøkene kjent.

— Kva forventar forlaget at du sjølv skal gjera når du gir ut ei bok? 

— Forlagene har verken kapasitet eller mulighet til å promotere alle bøkene de utgir, og heller ikke budsjett til å annonsere noe særlig. Derfor har jeg inntrykk av at de er glade for all egeninnsats, og de har vært flinke til å sende ut ekstra leseeksemplarer av bøker så fort jeg har bedt dem om det.

kapelrudbok4— Kva gjer forlaget? 

  Jeg skulle ønske forlagene satset mer på markedsføring og arrangementer. Det er altfor lett å drukne i mengden av årlige utgivelser.

— Korleis trivst du med å reklamere for eigne bøker?

— Mange forfattere mistrives med å markedsføre sine egne bøker. At man er et geni bak tastaturet, betyr ikke nødvendigvis at man er like flink til å selge (seg selv). Norsk ydmykhet og jantelov kan gjøre det vanskelig for noen. Samtidig mener jeg at det er ganske naturlig at man ønsker å fortelle andre om noe man har arbeidet med så hardt og lenge, og det må være lov å være stolt! Men jeg har mer enn en gang måttet gå langt utenfor min egen komfort-sone for å «selge meg selv».

— Har du nokon tips til kollegaer om kva dei kan gjera?

— Vær stolt av det du har utrettet! Glem janteloven! Ta gode pressebilder. Opprett en egen nettside med enkel tilgang til presse-info. Fortell om nettsiden når du kontakter aviser og blader. Del på Facebook. Søk DKS om å få reise på skoleturne. Det lønner seg!

— Kor viktig vurderer du at marknadsføring på sosiale medium er?

— Det er vanskelig å si hvor mye sosiale medier har å si for direktesalg. Likevel er det en fin måte å gjøre bøkene kjent, og er man riktig heldig sprer nyheten seg via jungel-telegrafen.

Kva tenkjer du er det viktigaste som skal til for at ei bok skal bli kjent, ev selja?

— Hvis ingen får vite at boka finnes, selger den ikke. Dersom den bare ender opp med ryggen ut i en hylle i bokhandelen, selger den heller ikke. Folk må få vite at den finnes! Derfor er det lurt å bruke alle mulige kanaler som aviser, blader, arrangementer, skoler og sosiale medier.

— Korleis var marknadsføringa på di siste utgjeving – kva gjorde forlaget og du sjølv? kapelrudbok2

— Forlaget annonserte for boken mens jeg kontaktet aviser og blader og fikk noen intervjuer. Dersom det er mulig å finne en «knagg», et spennende tema, en vinkling som kan gjøre intervjuet eller boken aktuell, er det alltid en fordel. I mitt tilfelle skrev jeg om fordeler og ulemper med gen-forskning i forrige bok, et svært aktuelt tema fordi det satses milliarder av dollar i kappløpet om å oppnå resultater. Dermed er det enklere for journalisten å gjøre intervjuet interessant. Jeg opprettet også en nettside med pressefoto og -informasjon.

Les også:

Å reklamere for eigne bøker: Marit Kaldhol:

Å reklamere for eigne bøker: Bente Bratlund

Å reklamere for eigne bøker: Mari Kjetun