bjorni— Mye er fortsatt usikkert når det gjelder e-bøker for utlån på biblioteket, seier NBU-leiar Bjørn Ingvaldsen.

Sidan 2012 har e-bøker som ei prøveordning vore kjøpt inn til biblioteka gjennom ein fellesavtale med Forleggerforeningen. Prøveavtalen er seinare forlenga i påvente av ny modell. Nasjonalbiblioteket har forelått å innføre ein klikkmodell der biblioteka må betale forlaga per utlån etter to år. Nyleg forkasta Kulturrådet den nye modellen. Bibliotekforeininga fryktar dårlegare utval av e-bøker på biblioteka når det frå nyttår ikkje lenger finst nokon avtale.

— Kva inneber vedtaket i Kulturrådet om e-bøker for utlån på bibliotek?

— Jeg håper dette er positivt for lånerne. Bøkene blir tilgjengelige i en lengre periode, noe som motvirker at all skjønnlitteratur blir ferskvare. Særlig for barne- og ungdomsbøker er det positivt at bøker som er eldre enn to år fortsatt kan lånes. Bekymringen til Bibliotekforeningen dreier seg nok om de e-bøkene de selv kjøper inn. Hvordan avtalen mellom forlagene og bibliotekene bli seende ut når prøveordningen tar slutt, vet jeg ikke. I dag har de en midlertidig avtale om felles innkjøp.

— Kva blir forandra i høve til prøveavtalen?

— Ikke mye, utlån av e-bøker er fortsatt nytt og det er få «gamle» e-bøker i systemet. NBU har ikke vært en del av avtalen om utlån av e-bøker, og etter det vi kjenner til lånes det ut veldig få barnebøker som e-bok. Kulturrådets innstilling er et svar på den anbefalingen Nasjonalbiblioteket har gitt, hvor de har foreslått andre modeller for e-bokutlån.

— Får det noko å seia for e-boklån av barne- og ungdomsbøker?

— Tilgjengelighet er alltid viktig. Vil unger lese e-bøker, synes vi at det er viktig at også bøker som har vært på markedet en stund er mulig å låne.

— Får det noko å seia for K-fond/innkjøpsordninga (der det står ein eit visst antal skal vera e-bøker)?

— Jeg tror ikke det blir endring på antallet, 70 bøker skal fortsatt være e-bøker. Men det må være opplagt at det skal betales og kompenseres mer når bøkene blir mer tilgjengelig.