NORLA inviterer alle forlagsredaksjoner til å foreslå kandidater til et utviklingsprogram for nye forfatterstemmer. Programmet er et ledd i satsningen på Frankfurt 2019, der en viktig målsetning er å få frem nye forfatterstemmer.
Programmet er finansiert av Talent Norge og Den norske Forleggerforening, mens NORLA har ansvaret for gjennomføringen . Forslagsfrist for forlagene er 10. oktober.

NORLA skriver i meldinga si:

Programmet skal handle om den utadrettede og internasjonale delen av det å være forfatter. Det skal gi innblikk i oversetteres arbeid, gi medietrening, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, språkopplæring, praktisk erfaring og internasjonale kontakter. Opplegget vil bestå delvis av samlinger i Norge, delvis av reiser til utlandet. Vi vil utnytte NORLAs store internasjonale nettverk til å lage et godt opplegg som omfatter deltakelse på festivaler, bokmesser og oversetterseminarer. Programmet er ikke ment som noen skriveskole, men tanken er at møtet med et utenlandsk publikum vil bidra til bevisstgjøring av og nye perspektiver på eget forfatterskap.
Det skal tas opp puljer på 3-5 deltakere én til to ganger i året frem til 2019. Hver deltaker vil følge programmet i et år. Totalt vil programmet omfatte rundt 20 deltakere fordelt på alle sjangre.

Deltakerne vil få dekket utgifter i forbindelse med samlinger og reiser, men deltakelse er ikke honorert.
Første pulje vil tas ut i høst og begynne i januar 2017. Det legges opp til 1-2 samlinger i Oslo, samt omtrent tre utenlandsreiser pr deltaker i 2017. Programmet kan delvis skreddersys for den enkelte.

Utvelgelsen av deltakere vil foregå etter følgende kriterier:
• Deltakerne skal ha et påbegynt forfatterskap og publisert minst to bøker eller tilsvarende.
• Litterær kvalitet og internasjonalt potensiale vil bli vektlagt
• Deltakerne skal være personlig motivert til å delta i programmet
• Deltakerne skal ha tid og mulighet til å reise
Programmet er åpent for forfattertalenter innen både barne- og ungdomslitteratur, skjønnlitteratur for voksne og sakprosa. Også tegneserieforfattere og billedbokskapere kan foreslås.