Fleire organisasjonar og aviser har kommentert forslaget til kulturbudsjett for 2017 (sjå kommentar frå NBU på sida):

Dagsavisen: Bortreist i gjerningsøyeblikket:

Klassekampen: En ideologisk dreining

DnF: Kunstnerøkonomien glemt

Dramatikerforbundet: Samme sanger om igjen

Ingvild Herzog (Forfattersentrum) på Facebook:

Når forfatternes medianinntekt går ned og Kulturbudsjettet for 2017 hevdes å skulle bidra til å sikre levebrød og inntekt for norske kunstnere er det for meg en gåte at organisasjoner som Norsk Forfattersentrum har fått en reell nedgang. Under 1,7 % økning betyr enda et år hvor budsjettet strammes ytterligere. I tillegg kommer nedgang i kulturfondets litteraturbudsjett, øvrige kutt, samt en uhyre bekymringsverdig budsjettakrobatikk med skolekonsert/DKSmidler som det ennå ikke er helt avklart hva betyr. Og det er da ikke noen som betviler viktigheten av god litteratur og god forfatter- og litteraturformidling for å sikre et sterkt demokrati, sterkt språk, og mennesker med velutviklet empati og god forståelse for verden rundt seg?

Norske Kunstforeninger: Kulturbudsjett på stedet hvil

Ballade: Satser på næringsutvikling

Ballade: Kulturrådet positive til Kreativt Norge

Delar av Kulturrådet ut av Oslo? Kniving mellom byar