Forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse inviterer til seminar i NBI torsdag 17. november om formidlingens muligheter i bibliotek, skole og barnehage, med fokus på deltakeraspektet. Hvordan kan barnepublikum bli aktive deltakere i formidlingshendelsen?

Målgrupper for seminaret er bibliotekarer, lærere og barnehagepedagoger, litteraturprodusenter i DKS og andre litteraturformidlere, forfattere og illustratører, kritikere, bokhandlere og forlagsansatte, men andre er også velkommen så langt det er plasser.

Tid og sted: kl 12.00 – 15.30 hos Norsk barnebokinstitutt, møtelokale M70 i 1. etasje i Observatoriegate 1b, ved Solli plass i Oslo. Se kart.

Påmelding: Innen fredag 11. november til post@barnebokinstituttet.no

Seminaret er gratis.

Les programmet for seminaret og finn lenke til mer informasjon om prosjektet her: