I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er det ikke lagt inn noen økning av arbeidsstipendene. Det har derfor blitt arbeidet fra kunstnerorganisasjonene for å få til en økning i Stortinget. Nå har samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre lagt fram sine alternative budsjettforslag, som begge inneholder økning av arbeidsstipendene.

Kunstnernettverket har tidligere beregnet at en økning av det årlige arbeidsstipendet fra 235.000 til 250.000 vil kreve om lag 10 millioner friske kroner. I KrFs forslag er økningen inne med 8 millioner mens Venstre vil legge 10 millioner inn i kunstnernes arbeidsstipend. I Vestres forslag ligger det også 3 millioner ekstra til Norsk Forfattersentrum og 20 millioner til bibliotekformål. Vi vet fra før at Venstre også vil arbeide for Skolebibliotekloven, som er en av NBUs fanesaker.

Det ligger an til å bli en spennende høst i Stortinget, med viktige forhandlinger i saker som angår kulturen i Norge.