For mye av barnelitteraturen glorifiserer naturen. Denne idyllen gjør det vanskeligere å lære barn om behovet for grønt skifte.

Det skriver professor Nina Goga, førsteamanuensis Lykke Guanio-Uluru og prosessor Aslaug Nyrnes (alle ved Universitetet i Bergen) i et debattinnlegg i BT.

De skriver:

«I forskningsprosjektet Nature in Children’s Literature ved Høgskolen i Bergen stiller vi spørsmål ved naturidyllen som ideal og som uttrykk for en nostalgisk lengsel etter en tapt og harmonisk barndom.

Vi oppfordrer studenter, lærere og elever til å være kritisk oppmerksomme på de mange idylliserende naturfremstillingene i eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur. Vi utfordrer den utbredte oppfatningen om at barnelitteraturen ikke må ta motet eller håpet fra barn. Denne oppfatningen har støttet opp under utgivelser av svært mange harmoniserende og altfor få utfordrende barnelitterære tekster.»

Forskerne analyserer noen sentrale barnebøker, og konkluderer med at vi må slutte med ensidig å dyrke den harmoniske naturidyllen i litterære tekster for barn:

«I stedet for å videreformidle en idylliserende holdning til naturen, kan vi utvikle en bærekraftig litteraturformidling og litteraturundervisning. Dette kan gjøre barn og unge bevisste på hvordan litteraturen former vår naturfølelse og naturerfaring, og hvilke språklige bilder vi danner oss om fremtiden.»

Les hele artikkelen her: