Tidligere DKS-sjef Vera Micaelsen har sendt bekymringsmelding om ledelsen ved Kulturtanken. Det skriver Periskop.

– Jeg er bekymret for at de ulike fagfeltene ikke blir godt nok ivaretatt, og for at Kulturtanken mister tillit hos regionale og lokale DKS-aktører, sier Vera Micaelsen til Periskop.

Micaelsen sa opp sin stilling som seniorrådgiver i Kulturtanken i høst. Nå retter hun kritikk mot den nye ledelsen og omstillingsprosessen som har foregått siden januar i fjor. I en e-post til Kulturdepartementet, som er unntatt offentligheten, har Micaelsen uttrykt bekymring for DKS sin plass i Kulturtanken. Den tidligere DKS-sjefen sier til Periskop at hun er bekymret for at den nye ledelsen ikke tar behovet for fagkunnskap på alvor.

Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, svarer på kritikken at hun har tatt et bevisst valg om å prioritere den interne omstillingen i Kulturtanken først.

Slik svarer Kulturdepartementet, ved ekspedisjonssjef Christine Hamnen i Kunst- og museumsavdelingen:

– Det stemmer at vi mottok en e-post fra Vera Micaelsen da hun sluttet i sin jobb i Kulturtanken. Kulturtanken står i en omfattende omstillingsprosess. Kulturdepartementet har full tillit til Lin Holvik og den jobben hun gjør som direktør i Kulturtanken.

Ingvild Herzog i Norsk Forfattersentrum kommenterer:

– Norsk Forfattersentrum har ikke vært involvert i prosessen i høst. Vi har drevet i henhold til vårt mandat og bestilling fra KUD, og planlagt driften for 2017 i henhold til samme. Vi har blant annet holdt fagdag og informasjonsmøter og vært i vår faste kontakt med fylker og kommuner. Vi har bedt om møter med Kulturtanken men ikke fått det, det har gjort at vi har arbeidet ut fra forventninger og antagelser om hvordan DKS skal være. Dette har vi informert om tilbake til litteraturfeltet, der kan vi bekrefte at det rår en sterk bekymring for den manglende informasjonen og kommunikasjonen ut til fagmiljøene og kunst- og kulturmiljøene.

Les mer om kritikken og vurderingene fra andre fagfelt på periskop: