Ubok legg ned formidlingstenesta, men bloggen ubok.no skal drivast vidare på frivillig basis. Nettsida har halde det gåande i fem år, og på den måten gjeve ungdom lesetips, formidla kontakt og spreidd leseglede.  Den har også vore viktig kunnskapsbase for bibliotekarar og andre som har arbeidd med ungdomsbøker. Årsaka til at formidlingstenesta blir lagt ned, er mangel på pengar. På medlemsmøtet til NBU sist haust vart Ubok tildelt NBU-prisen 2016.

Her er meldinga Ubok har sendt ut om nedlegginga:

Etter fem år som en institusjon innen norsk ungdomslitteratur må Ubok gi opp ambisjonen om å skape arbeidsplasser i kultursektoren. Ubok sprer leseglede blant ungdom og er en faglig ressurs for bibliotekene, men ingen kan betale det tilbudet koster.

For nøyaktig ett år siden kalte vi inn til et krisemøte da det ble klart at Ubok ikke fikk noen støttemidler for 2016 hverken til prosjekter eller drift. Ett år senere har vi dessverre ikke klart å finne noen løsninger for økonomisk drift fremover, og vi er tvunget til å redusere ambisjonsnivået. Ubok kommer ikke lenger til å ha ansatte fagpersoner, men kun drives på frivillig basis.

EN SUKSESS

Vårt mål har hele tiden vært å spre leseglede blant ungdom. Siden vi ble en selvstendig organisasjon i 2012 har vi fått til dette og mye mer. Bloggmagasinet har vokst til å ha elleve tusen unike besøkende i snitt per måned i fjor og hver besøkende leser i snitt to artikler hver gang de er inne. Voksen- og ungdomsredaksjonen har gått fra å produsere to til seks-syv artikler per uke.

På det mest aktive har vi holdt kurs og foredrag for nærmere 100 skoleklasser i året. Gjennom samarbeidsprosjekter med Nasjonalbiblioteket og ulike folkebibliotek har det blitt laget over 500 boktrailere på våre kurs i digital formidling i tillegg til de som er laget etter at vi la ut hele kurset gratis på nett.

Gjennom formidlingsprosjekter som “Hets eller raushet” har vi også brukt ungdomslitteratur til å hjelpe ungdom med å håndtere og redusere mobbing i sosiale medier og skole. Vi har hatt månedlig lesesirkel for ungdommer i Oslo, og månedlige nettmøter med ungdomsredaksjonen vår med medlemmer fra hele landet. Som en uavhengig organisasjon har vi hatt oversikten over alle de norske utgivelsene og bygget den mest relevante bokbasen for ungdom.

Det er et behov for det Ubok gjør og vi skaper en helt unik verdi. Vi startet dette fordi vi så et behov ingen andre klarte å dekke, vi har skapt vår egen nisje og blitt godt mottatt.

Ubok har utgjort størst forskjell for bibliotekarene. For dem har vi vært et kompetansesenter, både for ungdomslitteratur og formidlingen av dette. Vi tør påstå at Ubok i dag er den institusjonen som har best oversikt og kunnskap om ungdomslitteraturfeltet i Norge. Når det gjelder formidling som gjør ungdom bedre rustet til å formidle sin egen lidenskap for bøker til andre ungdommer, er vi så godt som alene.

Den eneste utfordringen er at ingen har midler å bidra med.

INGEN INNTEKTSKILDER

Dagens aktivitetsnivå på Ubok krever en og en halv stilling. For å realisere ambisjonene trenger vi to ansatte, og skal vi dekke etterspørselen for hva vi tilbyr, trenger vi flere.

Ubok har vært prosjektfinansiert lenge. I flere år visste vi bare om Ubok hadde et livsgrunnlag i tre til seks måneder av gangen. Skal Ubok bli en stabil arbeidsplass må den ha et stabilt inntektsgrunnlag, enten gjennom driftsstøtte eller noe annet.

Tanken bak Ubok Formidling var at formidlingsoppdrag, primært til bibliotek, skulle danne livsgrunnlaget vi trengte for å drive nettstedet. Selv om ungdom alltid har vært målgruppa vår er det gjennom bibliotekarene vi når ut, og de trenger våre tjenester. Behovet og viljen er til stede, men heller ikke bibliotekene eller skolene har midler til å betale for tjenestene våre.

Ubok har ikke en forretningsplan investorer kan tjene penger på, allikevel virker det så opplagt at noen burde betale for verdien vi skaper at vi ikke får støtte som sosialt entreprenørskap. De siste to årene har vi søkt om driftsstøtte fra Kulturrådet, men ikke kommet gjennom nåløyet.

Vi har lagt store krefter ned i å samarbeide med organisasjoner med samme mål og interesser, men når alle i bransjen får mindre midler å rutte med, blir det mer avgjørende for alle å redde seg selv og egne prosjekter.

I fjor åpnet vi også for støttemedlemskap for første gang. Ubok har i dag 118 støttemedlemmer. Dette dekker utgifter til å holde nettsiden i gang, men ikke mer.

Kulturdepartementet viser til et skifte i orienteringen mot å gjøre det mer attraktivt for næringslivet å støtte eller være sponsorer for kulturaktiviteter. Vi i Ubok kan ikke se noen tiltak som har gitt oss flere muligheter for finansiering og stabil drift, hverken fra offentlig eller privat sektor.

UNGDOMMENE TAPER

Ett år etter krisemøtet er konklusjonen at Ubok må drives på frivillig basis. Alt vi gjør som krever profesjonelle til gjennomføring eller oppfølging må avvikles.

Alle formidlings- og kompetanseytelser fra Ubok Formidling avvikles i sin helhet fra 1. februar 2017. Dette innebærer bokprat, kurs, foredrag og kompetanseheving i bibliotek. Bloggmagasinet reduserer drastisk antall artikler per måned. Det tyngste er allikevel at all fasilitering av ungdomsmedvirkning nå også opphører. Ungdomsredaksjonen må avvikles, og det samme må lesesirklene våre for ungdom. Forumet vårt vil ikke lenger kunne modereres og bokbasen vil ikke lenger oppdateres med relevant voksenlitteratur, manga eller andre ting ungdom også leser, utover ungdomslitteratur.

Det som blir stående er en blogg som vil publisere ukentlig, drevet av en liten voksenredaksjon bestående av frivillige. Uboks opphavskvinne og leder Nina Aalstad trekker seg nå ut av prosjektet, og redaktør Siri Morland vil jobbe videre en periode på frivillig basis, med et ønske om å videreføre alle de ressursene Ubok har bygget opp over flere år.

EN KULTURPOLITISK FALLITTERKLÆRING

Det er med tungt hjerte at vi nå nedjusterer ambisjonene for Ubok. Spesielt kommer vi til å savne gleden og iveren til ungdomsredaksjonen. De har lært oss hvor viktig det er for formidlingen å møte ungdom på deres egne premisser. Ungdommene vi har møtt underveis har også gang på gang bekreftet at det vi har forsøkt å skape er viktig for dem: Et møtested på nett for unge lesere.

I årets statsbudsjett kan vi lese at regjeringen “vil i større grad vektlegge kultur som næring og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Kulturell og kreativ næring kan bidra til både økonomisk vekst og arbeidsplasser, samt utvikling av nye og innovative løsninger på de utfordringene samfunnet nå står overfor.” Dette fremstår for oss som tomme løfter og for lite for sent. Kulturrådet fikk strammere rammer før tiltakene for alternativer var på plass, og dette har kostet oss arbeidsplassen vår.

Vi mener at dette er et nederlag ikke bare for oss, men også for den kulturpolitikken Norge ønsker å ha. Vi satset der kulturpolitikken ville at vi skulle satse, og falt mellom alle stoler. Det må et løft eller en stor endring til før vi kan anbefale andre å prøve det samme.

Vi setter pris på alle de fine møtene, alle de flotte støttespillerne og alle de fantastiske ungdommene vi har møtt de siste årene. Tusen takk for at dere alltid har heiet på oss.
Ubok.no vil bestå, men vil ikke lenger kunne fasilitere ungdoms egen formidling. Vi håper allikevel på kunne fortsette å bidra til å skape møter mellom ungdom og litteratur.