NBU fyller 70 år i år, og det skal sjølvsagt feirast og markerast på ymse vis. I samband med jubileet intervjuar vi medlemmene. I dag: Gro Røsth. Gro Nilsdatter har vore medlem sidan 1977.

— Faktisk i 40 år. Da ble jeg invitert av Gerd Nyquist. Da hadde jeg ei bok og en barnetime for de minste.

— Kva betyr NBU for deg?

— NBU er mitt ankerfeste i livet sammen med familien min. Nå når jeg er pensjonist er årsmøtet et høydepunkt. Har i grunnen alltid vært det, siden 1977, men nå er det ikke så mye annet som skjer. Utenom familien og barnebarn  selvfølgelig. Så derfor er kontakten med NBU nå særdeles viktig. Det er godt å høre til et sted.

–Har du noko særskilt minne du vil trekkje fram?

–Særskilt minne?. Det er vanskelig. Er så veldig mange gode minner. Tror jeg skal trekke frem årene i styret og i Det Litterære råd på åttitallet, samt  de siste årene i rådet. De var fantastiske. Med, blant annet, Litteraturfestivalen på Lillehammer. Å være rådsmedlem inspirerte meg til å starte opp skrivinga igjen etter litt tørke. Det blir ofte sånn når man er i full jobb. De jeg satt sammen med, ble jeg godt kjent med. Det blir på en annen måte når man møtes ofte, enn når man bare drar på årsmøte. Da prater man litt med mange, og det er veldig, veldig hyggelig. Men når man sitter i et utvalg, går praten mer i dybden.

— Kor viktig har forfattarskapen vore i livet ditt?

— Jeg er født med en vanvittig fantasi. Den forårsaket mye rart i oppveksten. Blant annet diktet jeg opp en bror, til min mors store fortvilelse. (Jeg er enebarn) Det var godt da jeg i 1975 kunne tøyle fantasien inn i ei bok. Forfattervirksomheten har vært som  et fristed i livet mitt. Det er en stor glede å skrive. Det gir meg også en indre ro. Vet ikke hvordan det hadde gått med meg om jeg ikke kunne ha skrevet. Jeg føler meg alltid litt tom når ei bok er ferdig.Men så går det ikke lenge før nye idéer begynner å surre.

— Korleis tenkjer du deg NBU framover – kvar går vi?

— Jeg håper at NBU fortsetter på samme måte som nå. Dere er dyktige vaktbikkjer, fanger opp ting i tiden, og gjør noe med dem. Til glede for oss forfattere.

Takk for det flotte arbeidet dere gjør. Gleder meg til jubileum.

Fakta:

NBU ble stiftet i 1947 under navnet Ungdomslitteraturens forfatterlag (Ulf). Stiftelsesmøtet fant sted hjemme hos forfatter Evi Bøgenæs Lødrup. Det møtte femten forfattere på det første møtet. Kontingenten ble satt til 10 kroner pr år. Den første lederen var forfatteren Gunvor Fossum.

I 1994 skiftet foreningen navn til NBU (Norske barne – og ungdomsbokforfattere). Foreningen har ved årsskiftet 344 medlemmer.