Arbeiderpartiet vil tilbake til at én prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur. Det sier Hadia Tajik til Dagbladet.

«Mandag legger Arbeiderpartiet frem sitt forslag til partiprogram, der ett av punktene er en detaljert plan for et nytt kulturløft. Der skriver de blant annet at de vil tilbake til at én prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur.

Om vi tar utgangspunkt i statsbudsjettet for 2017 som er på omkring 1300 milliarder kroner, ville det blitt ca. 13 milliarder til kulturfeltet.

– Når vi foreslår å øremerke en prosent av statsbudsjettet til kultur, betyr det at veksten i kulturbudsjettet vil være i takt med statsbudsjettet for øvrig. Vi er opptatt av at kulturlivet skal leve, utvikle seg og bli brukt, og da trenger kulturlivet økonomiske muskler, sier Hadia Tajik (Ap).»

Blant målene partiet viser til på kulturfronten, er en kunstnerøkonomireform, en ny støtteordning for festivaler, omkamp om bokloven, et nasjonalt kulturkort for ungdom og gratis inngang på museer for alle under 18 år.

Les hele artikkelen her: