NBU fyller 70 år i år, og det skal sjølvsagt feirast og markerast på ymse vis. I samband med jubileet intervjuar vi medlemmene. I dag: Guri B. Hagen . Guri har vore medlem sidan 2004.

Kva betyr NBU for deg?

NBU er for meg min fagforening, et sted hvor mine rettigheter som forfatter blir tatt på alvor, og hvor jeg kan motta råd når jeg trenger det. NBU er også et kvalitetsstempel fordi jeg ble tatt opp som medlem ( at bøkene mine var gode nok). Og ikke minst, de andre medlemmene er mine kolleger ( ensomt yrke, så godt og møtes).

Har du noko særskilt minne du vil trekkje fram?

En gang henvendte jeg meg til NBU fordi det manglet 1700 eks av en bok ( i følge forlagets royalty og beholdning ). Da fikk jeg den hjelpen jeg trengte og forlaget måtte be om unnskyldning for rotet.

Kor viktig har forfattarskapen vore i livet ditt?

Det har vært utrolig viktig. Kanskje det beste som har hendt meg på jobbsiden. Jeg er oppvokst med bøker (min far hadde forlag) jeg er litterat av rang, jeg var tekstforfatter og vant med målgrupper og det å formulere meg, jeg var svært opptatt av barn og oppvekst, det å få ut min første bok var utrolig  fint.  Jeg rett og slett elsker å skrive, tenke, formulere og kanskje skape leselyst, være til  hjelp gjennom bøkene med å alminneliggjør ting for en leser ( du er ikke alene om å føle slik, eller sånn).

Korleis tenkjer du deg NBU framover – kvar går vi?

Jeg tenker meg at NBU fortsatt vil jobbe aktivt for våre rettigheter og kår. At de forfekter at bøker fortsatt er noe av det viktigste et barn, ungdom, voksen kan befatte seg med. At de holder glødende innlegg for regjering og andre i maktposisjoner slik at vi flere får stipendier, slik en forfatter trenger for å leve rimelig godt.

Har du noko ønske for NBU?

Jeg ønsker at NBU vil fortsette å jobbe for våre rettigheter. Jeg ønsker også at flere forfattere får stipendier og at flere får anledning til å bli framhevet, vist interesse. Synes ofte at de samme går igjen.