Kulturrådets innkjøpsordning for skjønnlitteratur skal egentlig ta inn alt som er «godt nok». Likevel ble 15 av 60 nye bildebøker som ble meldt inn til ordningen, nullet i fjor. Var en fjerdedel av bildebøkene utgitt i 2016 virkelig så dårlige?

Var altså en fjerdedel av alle bildebøker som ble utgitt i 2016 for dårlige? Ifølge Kulturrådet skjer avslagene på grunnlag av «manglende litterær kvalitet» eller at bøkene faller utenfor ordningen. Men kan man egentlig vurdere en bildebok på grunnlag av dens litterære kvalitet? Det kan være nærliggende å spørre: Opererer Kulturrådet med for snevre og for litterære kriterier for å avgjøre bildebøkers kvalitet?

Mèd påpeker at de økonomiske følgene av en nulling er store, og at de kan være dramatiske, særlig for de mindre forlagene.

Les heile artikkelen på periskop.no