NBU fyller 70 år i år, og det skal sjølvsagt feirast og markerast på ymse vis. I samband med jubileet intervjuar vi medlemmene. I dag:  Stein Erik Lunde. Stein Erik har vore medlem i NBU sidan 1998.

Kva betyr NBU for deg?

Masse. Det er stedet der jeg treffer likesinnete, mennesker som er opptatt av å skrive for barn og unge, som vet hvem jeg er og hva jeg har skrevet. Som viser meg aktelse og respekt. Og som det alltid, uten unntak, er hyggelig og berikende å være sammen med. Dessuten var mine seks år i rådet viktig for meg, både personlig og litterært.

Har du noko særskilt minne du vil trekkje fram?

Da jeg hadde debutert med ungdomsromanen «Gjennom ild og vann», var det en skolebibliotekar som skrev i Aftenposten at de eksplisitte seksuelle skildringene ikke passet for målgruppa. Daværende leder Dag Larsen ringte meg sporenstreks og ga meg full støtte. Dette var før jeg ble medlem, og Dags omsorg betydde følgelig mye.

Kor viktig har forfattarskapen vore i livet ditt?

Den har vært avgjørende for hvem jeg har blitt. Det er forfatter jeg er, både i egne og andres øyne.

Korleis tenkjer du deg NBU framover – kvar går vi?

Vet ikke. Jeg ser jo at nå er det yngre folk som dominerer. Og slik må det være.

Har du noko ønske for NBU?

At man hele tiden diskuterer litterær kvalitet, slik at medlemmene blir rustet til å skrive gode bøker.