Aldri har vurderingsutvalget for skjønnlitteratur til barn og unge hatt mer makt. Gjør medlemmene en god nok jobb?

Det spørsmålet stiller Guri Fjeldberg i en artikkel på Barnebokkritikk.no.

«Trass i at den blå-blå regjeringa foretok store nedskjæringer i Kulturfondet i 2014, klarte Kulturrådet å skjerme innkjøpsordningen av litteratur for barn og unge. Det som forsvant, var klageorganet. Dermed kan ikke lenger vurderingsutvalgets vedtak ankes. Det gir langt større makt enn før til medlemmene. De fem klarerte i fjor innkjøp for rundt 30 millioner kroner. Aller størst makt har suppleanten, ekstramedlemmet som trekkes inn når utvalget er i tvil. Jo mer makt som samles, desto viktigere er det å diskutere den. Men hvordan vurderer vi om utvalget gjør en god nok jobb?»

Fjeldberg drøfter i artikkelen ekspertise på bildebøker, kunstnerisk frihet, hvilke sjangre som er viktigst, hvilke kriterier som skal veie tyngst og i hvilken grad det er konsekvens i vedtakene om innkjøp eller nulling. Hun har også flere sammenligninger av bøker som er kjøpte inn og bøker som er avslått.

Guri Fjeldberg skriver:

«Å vurdere kunst krever skjønn, derfor må utvalgets retningslinjer være få. Ordningen skal bidra til at barn og unge får tilgang til best mulig bøker, samtidig må den ikke legge så tydelige føringer på litteraturen at den bidrar til å ensrette den. Tvert i mot skal den støtte bøker slik at ‘forlaga kan gi ut litteratur som det elles ikkje hadde vore så lett å publisere med tanke på salet på den kommersielle marknaden åleine.’ Det er i den frie kunstens interesse at medlemmene i utvalget står nokså fritt til å bestemme hvordan de vil definere litterær kvalitet og hvor høyt de vil legge lista.

Samtidig er det dypt problematisk. Samtlige forlagsredaktører jeg har snakket med, rapporterer at de ikke klarer å forutse hva som holder mål. Når skjønn danner grunnlag for avgjørelsene, vil vedtakene variere med utvalgets sammensetning.»

Les hele artikkelen på Barnebokkritikk.no:

Les også Periskopartikkelen Bildebøkene som blir skvisa ut av innkjøpsordninga: