Foreningen !les ved Vibeke Røgler, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved Mari Moen Holsve, rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Leser søker bok ved Eva Rekve, Norsk Bibliotekforening ved Mari Hopland.

Mandag møtte Mari Moen Holsve fra NBU, Norsk Bibliotekforening, Leser søker bok og Foreningen !les kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å snakke om skolebibliotek. De snakket om situasjonen for grunnskolebibliotekene og hva statsråden kan gjøre for at alle elever skal få tilgang til gode skolebibliotek.

Etter at elleve organisasjoner sendte felles brev om skolebibliotek i januar, ba initiativtakerne om møte med kunnskapsministeren for å diskutere hvordan skolebibliotek kan styrkes. I Klassekampen sa Torbjørn Røe Isaksen at han ville møte oss, og 20. mars var Norsk Bibliotekforening, Foreningen !les, Leser søker bok og Norske barne- og ungdomsbokforfattere i møte med kunnskapsminister Røe Isaksen.

Dette skriver Norsk Bibliotekforening om møtet:

Vi snakket om

  • hvordan skolebibliotek ikke er en del av utdanningspolitikken i dag.
  • at hvis skolebibliotek skal få en aktiv plass i skolens undervisning, må det prioriteres.
  • at prioriteringer må forankres i politisk ledelse, i departement, og deretter hos direktorat og hos skoleeiere.
  • hvordan manglende forankring i politisk ledelse overlater biblioteket til enkelte skolers ildsjeler. Det gir forskjellig tilbud til elevene, og er hverken bærekraftig eller gjennomgripende.

Vi viste naturligvis til forskning og tall som viser de muligheter og resultater aktiv bruk av skolebibliotek gir.

Vi tok med oss rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole i Drammen. Denne skolen har et godt skolebibliotek, og bruker biblioteket aktivt i undervisningen. Hun kunne gi ministeren hands on-erfaring med hvordan skolebiblioteket bidrar til en bedre skole.

Vi diskuterte konkret

  • styrking av lovverket
  • å få skolebibliotek inn i læreplanene
  • oppfølging av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
  • hvorfor departementet må delta i arbeidet med ny skolebibliotekstatistikk

Kunnskapsministeren og tre rådgivere møtte oss i 45 minutter, og vi opplevde at vi fikk god dialog.

Trenger man gullbillett til skolebiblioteket: